Yahyalılı Hacı Hasan Efendi

Cohen

New Member
Katılım
8 Ağu 2013
Mesajlar
1,801
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Hacı Hasan Efendi (k.s) 1914 yılında Kayseri'nin Yahyalı ilçesininKavacık mahellesinde dünyaya geldi.

Büyük dedeleri, seyyitlerden HacıOsmanzade, dedesi H. Ahmet Efendi, babaannesi de Halime hanımdır.Babaları Erbili MUHAMMED Esat Efendi Hazretlerinin halifesi MustafaHulusi Efendi'dir, anneleri Baba Hocalardan Hacı Mehmet Hoca'nın kızıAişe Hanım'dır.


Her iki yönden peygamberimizin (s.a.v.) nur nesline dayanan asil birailedendir. Böyle bir ana babanın evlatları olan Hacı Hasan Efendi,daha çocuk yaşlarda, gelecekte insanlara büyük bir örnek olacağınaişaret eden tavır ve hareketleri ile herkesin dikkatini çekiyordu.

Ondördünde vurdular manevi aşı

Durmadı akardı gözümün yaşı


dizeleriyle başlayan şiirlerinden anlaşıldığına göre ondört yaşında,babalarından vazife alarak fiilen Tasavvuf yoluna girerler. Giyim-kuşamve temizlik konusunda sonderece dikkatlidirler. Dışlarındad da,içlerindeki gibi bir düzen ve tertip hakimdi.

Zamanın hakimlerindenMustafa Hoca Efendi'nin fıkıh derselrine katıldılar. Dini eğitiminyasak olduğu dönemdir ve pederleri Mustafa Hulusi Efendiendişelidirler. Anneleri Aişe hanım: "Telaş etmeyin efendi, benevladımı rüyamda Efendimiz (s.a.v.)'in dizinin dibinde okurken gördüm"buyurmuştur. Zaman hızla akıp gitmektedir.

Bu ara Hacı Hasan Efendi,babaları Mustafa Hulusi efendi'nin medreseden arkadaşı, Adanayöresinden Ali Hoca'nın kızı Meryem Hanım ile izdivaç ederler.

Çeyizeşyası olarak bir yorgan, halı, heybe, yastık ve birkaç parça kab...


1939'da askerlik münasebetiyle Adana Dörtyol'a giderler ve sonrasındaİstanbul Yalova'ya geçerler; bu arada da manevi hizmetlere devamederler.

Sami Ramazanoğlu (k.s.)'nun Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki içmeyeteşriflerinde, Babaları Mustafa hulusi Efendi, kayın pederleri veKılavuz Hafız ile ziyaretlerine giderler.

Orada Sami Efendi Hazretleri,Mustafa Hulusi Efendiye hitaben: "Hasan Efendi'ye icabet veriyorum,bundan sonra ihvanın derslerini sormaya, vazife vermeye kendisini tayinediyorum." der. Kadiri icazetinide yine aynı yerde 1965 yılındaalırlar. Hacı Hasan efendi Adana Şeyhoğlu camii, sonraları da Ceyhan,Kozan, Niğde, Develi gibi çevre yerleşim yerlerinde vaazlarına devametti.


1976 yılında çok ciddi bir şekilde şeker hastalığına yakalanırlar.Şekeri 450'ye çıkmış olmasına rağmen ihvana sohbete devam ederler.

1982'de gözlerinden katarak amaliyatı olurlar. 1987 yılında kalprahatsızlığı sebebiyle, Kayseri Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğunbakıma alındılar.

27 ocak 1987 akşamı bir ihvanın evinde, elleri semayaaçık iken dünya hayatına veda ettiler. Ertesi gün yurdun dörtbucağından gelen gönüldaşların eşliğinde kendi yaptırdığı YahyalıKavacık mahellesindeki, Kalemdar camiine defnedildiler.


Cenab-ı Hak şefaatlarına mazhar kılsın. [/COLOR][/B] [B][COLOR=darkblue] Hacı Hasan Efendi’yi vefatının 19. yılında rahmetle anıyoruz [/COLOR][/B] [B][COLOR=darkblue] Hacı Hasan Efendi, zamanın irşad kutbu MahmudSami Hazretlerinden icazet aldıktan sonra (1939) ömrünün sonuna kadarmanevi emaneti yerine getirmek üzere irşad sohbetlerine aralıksız devametmiştir. [/COLOR][/B][B][COLOR=darkblue] Hacı Hasan Efendi ( ks ) Hazretleri, 1914 yılında Kayseri'nin Yahyalıİlçesi'nin Kavacık Mahallesi'nde dünyaya geldi. Dedeleri Hacı AhmedEfendi, babaları Erbilli MUHAMMED Esad Efendi'nin halifesi olan MustafaHulusi Efendi; anneleri ise Baba Hoca Sülalesi'nden Hacı Ahmed Hoca'nınkızı Ayşe Hanım'dı. Hem anne hem de baba tarafından PeygamberEfendimiz'in nur nesline dayanan bir aileden idi. [/COLOR][/B][B][COLOR=darkblue] Dönemin zorlu şartlarına ve kısıtlı imkanlarına rağmen Hacı HasanEfendi'nin eğitimine büyük özen gösterildi. Yedi yaşında Kur'an-ı Kerimöğrendi. Devrin bazı alimlerinin, özellikle de babalarının rahleyitedrisinden geçti. Kendisini kutbiyyet makamına ulaştıracak maneviyolculuğuna 14 yaşında başlayan Hacı Hasan Efendi takva sahibi, haya veedep timsali idi. güler yüzüyle etrafını hep şefkat nazarıyla süzerdi. Gönüller Sultanı Ramazanoğlu Mahmut Sami Hazretleri'nin ifadesiyle Odoğuştan veli idi. Babaları Şeyh Mustafa Hulusi Efendi'nin vefatıüzerine Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin emriyle manevi vekaletidevralan Hacı Hasan Efendi. bir ömür boyu sürecek irşad faaliyetlerinebaşladı. 50 yıla yakın zaman diliminde Adana, Kozan, Konya, Niğde,Develi, Yahyalı ve Kayseri dolaylarında ulaşabildiği insanlarasohbetleriyle hizmet etti, fahri vaizlik yaptı. Sohbetlerinin manevihazzında zaman ve mekan unutulur, nefislerin ihtiras yığınlarıkaybolur, zihinlerde yepyeni dünyalar açılırdı. Dünyanın gamı kederiO'nun yanında unutulur giderdi. Hilm, takva, tevazu, sabır, merhamet,şefkat ve letafet doluydu. Riyakarlığı sevmez, taassubtan hiçhoşlanmazdı. Hacı Hasan Efendi Hazretleri, sevenlerinin her türlüdertleriyle kendisini yıpratacak kadar ilgilenirdi. Hayatı boyuncadünyaya hiç meyletmedi. Zor zamanların bütün baskılarına rağmeninançlarından asla taviz vermedi. Ziyaretçilerinden iyiliği emredip,kötülükten nehyetmelerini isterdi. İlim ehline iltifat eder, kerametedeğil istikamete önem verirdi. O sohbet ve aşk ehli idi. PeygamberEfendimiz Hz. MUHAMMED Mustafa'ya olan aşkı ve muhabbeti sonsuzdu. Sevenlerinin ise O'na olan muhabbeti o kadar büyüktü ki; Türkiye'nin vehatta dünyanın dört bir yanından insanlar bir kez olsun O'nugörebilmek, huzurunda boyun bükebilmek için akın akın gelirlerdi. [/COLOR][/B] [B][COLOR=darkblue] Hacı Hasan Efendi Fahr-i Kainat ( SAV ) Efendimiz'in izinde 72 yıllıkörnek bir hayattan sonra 26 Ocak 1987 Pazartesi günü Kayseri'de dar-ıbekaya irtihal eyledi. Kabirleri Kayseri İli Yahyalı İlçesi KavacıkMahallesi'nde kendi yaptırmış oldukları Kalender Camii'ndedir.[/COLOR][/B][/SIZE]
 
Üst Alt