SpamFilter Hakkında

Redworm

New Member
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
895
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Web sitesi
www.netforumlari.com
Genel Kullanım: /SpamFilter [Add/Del/Remove/+/-] [Tip] [Eylem] [Süre] [Sebep] [Kelime]
Ekleme Işlemi: /SpamFilter Add [Tip] [Eylem] [Sebep] [Kelime]
Silme Işlemi: /SpamFilter Del [Tip] [Eylem] [Sebep] [Kelime]

SpamFilter: Bot ve benzeri clientlerin temizlenmesi, engellemeleri için geniş kullanımların ve işlevlerin gerçekleştirmesine imkan tanır. Badwords bloğunda yasaklı kelimelerden, daha geniş kullanım şekli ve yaptırımlar sunar.

Add: SpamFilter eklemesi için kullanılır.
Del: SpamFilter silmek için kullanılır.
+: Spamfilter eklemek için kullanılır.
-: Spamfilter silmek için kullanılır.
* +/- ve Add/Del kullanımlarının işlevleri aynıdır.
* SpamFilter eklemesi ne şeklide yapıldıysa, silme işlemide o şekilde yapılmalıdır.

Bilgi: SpamFilter eklemeri için wildcard karakterlerinden yararlanılabilir.

Tip: Engellemenin geçerli olacağı alanın belirlenmesi için kullanılır. Engellemeler;

c ›› Kanal mesajları ›› /Msg #Kanal Mesaj
p ›› Özel mesajlar ›› /Privmsg Nick Mesaj
n ›› Özel notice ›› /Notice Nick Mesaj
N ›› Kanal notice ›› /Notice #Kanal Mesaj
p ›› Part Sebebi
q ›› Quit Sebebi ›› /Quit Mesaj
d ›› DCC Dosya adı
a ›› Away Mesajı ›› /Away Mesaj
t ›› Kanal topici
u ›› Kullanıcı ›› [email protected]

Eylem: Engelleme türü anlamındadır. Uygulanacak engel için, sadece bir eylem belirtilebilir. Eylemler;

Kill: Kullanıcı için kill uygulanır.
TempShun: Kullanıcıya o anlık shun uygulanır. (Tekrar bağlandığında Shun kalkanacaktır.)
Shun: Kullanıcı için shun uygulanır.
Kline: Kullanıcı için kline uygulanır.
Gline: Kullanıcı için gline uygulanır.
Zline: Kullanıcı için zline uygulanır.
Gzline: Kullanıcı için gzline uygulanır.
Block: Mesajın bloklanması sağlanır.
DccBlock: Kullanıcının DCC gönderimi engellenir.
Viruschan: Kullanıcının bütün kanallardan çıkarılması sağlanır. Farklı bir kanala giriş yaptırılır ve sadece kanal için msg/notice komutlarını kullanabilir.
Warn: Spamfilter engellemesi için, IRCop olan kullanıcıya bilgilendirme geçilir.

Süre1: Spamfilter yardımı ile kullanıcıya eklenen Xline ve Shun süresini belirlemek için kullanılır.
* Süre belirtilmek istenmezse, [TklTime] yerine - karakteri kullanılmalıdır.
* d › Gün m › Ay h › Saat s › Saniye olarak tanımlanır.

Sebep: Block, XLine ve Shun için bir sebep belirtilir.
* Belirtilen sebep için boşluk kullanılmaz. Sebep 2 veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa arada _ karakterini kullanmaya özen gösterin.
* Eğer belirtilen sebep yerine - karakteri kullanılırsa, ban-reason olarak algılanacaktır.

Regex: Düzenli ifade anlamına gelir. Sunucumuzda Regex ifadeleri ile SpamFilter eklemesi yapmaya çalışmayınız.

::SpamFilter Hakkında::

* /SpamFilter komutu ile eklenmiş olan engellemeler tüm IRC Ağını kapsamaktadır. Kanal +G modunda olsa dahi göz ardı edilecektir.

* SpamFilter engellemesinden, sunucu yöneticileri etkilenmemektedir.

::SpamFilter Konfigürasyon::

set::spamfilter::ban-time ›› Xline ve Shun için sürenin değiştirilmesine imkan tanır. (DefaultSüre › 1 Gün)
set::spamfilter::ban-reason ›› Engelleme için bir değer belirtilmesine imkan tanır.
set::spamfilter::virus-help-channel ›› Viruschan için bir kanala çekme işlemi için imkan tanır.
set::spamfilter::virus-help-channel-deny ›› Kanala yapılacak girişleri engelleme.

* Spamfilter engellemeleri IRCd Konfigürasyon dosyası içerisindede tanımlanabilir.

::SpamFilter Örnekler::

Örnek: /SpamFilter Add c Gline 1d Yasaklı_Kelime irc. ›› Kullanıcı bir kanala irc kelimesini yazdığında, 1 gün boyunca gline uygulaması alması sağlanır. Yasak Sebebi: Yasaklı Kelime
Örnek: /SpamFilter Del c Gline 1d Yasaklı_Kelime irc. ›› Eklenen kanal gline spamfilter engellemesini kaldırmak için kullanılır.
Örnek: /SpamFilter Add p Block - - www. ›› Kullanıcı özeline gönderilen www. için block uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter Add n TempShun - - mircturk.com ›› Özel notice gönderme işleminde, mircturk.com varsa kullanıcıya sunucudan çıkış yapana kadar shun uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter + d Kill - - *.txt ›› Uzantısı .txt olan dosyanın gönderminin engellenmesi sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter - d Kill - - *.txt ›› .txt uzantısına eklenen spamfilter engellemesi kaldırılır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre Sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter Add u Shun 2h Yasak_Maske *[email protected]* ›› Edep identine sahip olan kullanıcıya 2 saat boyunca Shun uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Yasak Maske
Örnek: /SpamFilter Add a Gzline 100s Yasak_Away MESGUL ›› Away sebebi MESGUL olan kullanıcıya 100 saniye boyunca gzline uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Yasak_Away , Süre Sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter Add cpnN Kill - - *selam* ›› Kanal, özel, özel notice ve kanal notice mesajlarında selam kelimesi geçiyorsa kullanıya kill uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter Add p Block - - U*E ›› Özele gönderilen metinde, U ile başlayıp E ile biten bir kelime kullanımı varsa bloklanması sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.
Örnek: /SpamFilter Add c Shun 1d - ???? ›› Herhangi bir kanala 4 haneli bir kelime yazılırsa, kullanıcıya 1 gün boyunca shun uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Ban Reason
Örnek: /SpamFilter Add cp Zline 1h Yasak org ›› Özele ve kanala gönderilen kelimede org varsa kullanıcıya 1 saat boyunca zline uygulanması sağlanır. Yasak Sebebi: Yasak
5Örnek1: /SpamFilterr Add N Kill - - w*w ›› Kanala gönderilen notice metninde w ile başlayıp w ile biten kelime varsa, kullanıcıya kill uygulanır.Yasak Sebebi: Ban Reason , Süre sınırlaması yok.

*** Tanımlanmayan süre ve sebep kısımları için - karakterini kullanmayı unutmayınız.
*** Sepeb 2 veya daha fazla kelimeden oluşuyorsa aradaki boşlukları _ karakteri ile doldurmayı unutmayınız.
*** Sebep yerine - karakteri kullanılırsa Sebep Ban Reason olarak belirtilecektir.
*** - ile belirtilen süre, süre sınırlaması yok anlamındadır.
*** Sunucumuzda spamFilter eklemelerinde ^ | . $ / { } [ ] karakterleri veya $Regex ifadeleri kullanılmamalıdır.


[BILGI] ALINTI [/BILGI]
 

Redworm

New Member
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
895
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Web sitesi
www.netforumlari.com
Cevap: SpamFilter Hakkında

Bu eklemeler REGEX ile alakalı olarak olsun diğerleri zaten bilinen şeyler.
Çünkü spamfilterde önemli olan nokta regex kullanımıdır.


[0-9] : Sıfırdan başlayıp, Dokuza kadar olan bütün rakamları ifade etmektedir.

[A-Z] : A harfinden başlayarak latin alfabesinde A'dan son harf olan Z ye kadar gitmektedir.


? (Soru Işareti): Kullanıldığı yere gelebilecek bütün karakterleri ve kendisinden önce gelen bir karakteri ifade etmektedir.

Örneğin; Kaf?F bu şekildeki bir regex'in uyuşabileceği kelimeler ; KafKef Kaf12F KafffF Kaf15F vs. vs. şeklindedir.

| (Veya) : Bu özellik genellikle gruplama özelliği ile birlikte kullanılmaktadır.

() (Gruplama): Parantez içerisindeki bütün veriler bir grubu ifade etmektedir.

Küçük bir örnekle anlatmak daha mantıklı olacaktır;

(KafKef|1|123|443|vb)

Şeklinde eklenen bir regexde 'veya' ve 'gruplama' KafKef kelimesi ile başlayıp, devamında ise 1 veya 123 veya 443 veya vb gelebilir anlamındadır. Bu şekilde uyuşan bütün regexleri geçerli sayacaktır.


\ (Slash) : Kullanılan özelliğin sadece metin değeri taşımasını sağlamaktadır.

Örneğin: . (Nokta) Herhangi bir kelime anlamını taşımaktır. KafKe. şeklinde regex eklendiğini var sayarsak . (Nokta) konulan yerlere ne gelirse gelsin ilk 5 harfi KafKe ise regex uyuşması gerçekleşir.

Nokta kullanılan kısma illa tekil karakter gelmesi gerekmemektedir.

Zaten spamfilterde yapılan en büyük hatada bu diye tahmin ediyorum. Eklenen spamların çogunda www yada org vb. tarzda web adresi temsil eden reklamların engellenmesi denenmektedir.

Yapılan eklemelerde de doğal olarak nokta kullanılması hazin sonuçlara neden olabiliyor.

.ORG şeklinde eklenen bir regex, mask kullanımında olduğu gibi sadece tekil bir rakam yada harf yerine geçmiyor.

1ORG - AORG - CORG <= şeklinde geçerli olmayacaktır.

Yani şöyleki yukarıda olduğu gibi geçerliliği var fakat aynı zamanda ;

AhmetORG MehmetOrg vs. gibi kelimeler olması durumunuda etkilemektedir.

Bunu mask kullanımındaki * karakteri gibi görebiliriz.

Fakat eğer regex içerisinde slash kullanımı gerçekleştirirsek. Kullanılan nokta işaretini Nokta olarak belirtebiliriz.

Örneğin: www. yaptığımız zaman wwwircforumlari kelimeside bu regexten etkilenecektir.

Fakat, www\. şeklinde yapılan regexte sadece www. kelimesini geçerli sayacaktır. Tabiki regexi bu kadarla oluşturduğumu var sayar isek bu böyle olacaktır. Harici düzenlemeler yaparak www. ile başlayan vb. gibi korumalar eklenebilir.

* Işareti: Bu işaret mask gösterimlerinde kullanılan Joker karakteri olarak biliniyor zaten. Regex de de pek bir farkı yok aslında hiçbir farkı yok.

Kullanıldığı yerdeki cümle içerisinde olabilecek bütün herşeyi ifade etmektedir.

Örneğin: Kaf* bu kaf ile başlayıp devamı ne olursa olsun anlamını taşımaktadır.

Örneğin: *Kef başlangıcı ne olursa olsun Kef ile biten herşey anlamına gelmektedir.
 

aLoNe

New Member
Katılım
9 Nis 2013
Mesajlar
952
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Web sitesi
www.netforumlari.com
Cevap: SpamFilter Hakkında

Hatalı bir döküman. Spamfilter ile * işareti asla tek başına bişey ifade etmez. Diğer konu, ? işareti de tek başına kısıtlı anlam taşır. Regexp asla wildcards ile karıştırılmamalıdır. Örneklendirelim;

Ah?et = Burada soru işareti, kendinden önce gelen karakter varsa en fazla bir tane, yoksa hiç yok anlamı taşır. Yani; Ah?et ifadesinde Ahmet kelimesi eşleşirken, Asmet kelimesi eşleşmeyecektir.

Ah*et = Burada yıldız işareti, kendisinden önce gelen karakteri, eğer varsa sonsuz tekrar eder, yani bir tekrar operatörüdür. Yani; Ah*et ifadesinde Ahhhhhhhmet eşleşirken, Asmet kelimesi yine eşleşmez.

Nokta işareti ise kelime değil, tek bir karakter veya ifade anlamı taşır. Yani, koyulduğu yere ne gelirse gelsin, tek bir karakter olmak kaydıyla eşleşir.

Ah.et = Burada Ahmet, ahdet, ahset gibi kelimeler eşleşir, lakin ahet kelimesi eşleşmez.

Regex ve Wildcards aynı değil, arada dağlar kadar fark vardır. Bu dökümanı yazan her kimse saçmalamış.
 

Redworm

New Member
Katılım
23 Kas 2012
Mesajlar
895
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Web sitesi
www.netforumlari.com
Cevap: SpamFilter Hakkında

Doğru diyorsun [MENTION=1463]aLoNe[/MENTION] , elden geçirmek lazım -güvendiğim bir kaynaktan alıntıydı..
 
Üst Alt